Utrudnienia na ul. Wawrzyńca Sikory i Piastowskiej.

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy przebudowie ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej. W związku z prowadzeniem przez Wykonawcę kolejnego etapu prac (budowa kanalizacji deszczowej) od 4 maja przez dwa tygodnie między ulicą Poddębiec  a ulicą Zbożową będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na czasowym braku przejezdności.
Za utrudnienia przepraszamy.

sss