UWAGA!!! Przedłużamy termin wypełnienia ankiety

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy kompostują bioodpady i korzystają
ze zniżki za ich kompostowanie o wypełnienie poniższej ankiety. W ankiecie należy wskazać szacunkową roczną ilość bioodpadów kompostowanych we własnym zakresie. Pozyskane
od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023. Na podstawie tych danych oszacujemy ilość bioodpadów poddanych recyklingowi „u źródła” na terenie Gminy Słupno
w 2023 r. Dane od Państwa mogą znacząco wpłynąć na podniesienie osiągniętego przez gminę poziomu recyklingu. Wymagany poziom recyklingu z roku na rok jest coraz wyższy,
a za jego  nieosiągnięcie na gminy nakładane są wysokie kary finansowe.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy dostarczyć do 22 marca 2024 r. do Urzędu Gminy w Słupnie lub wysłać na adres e-mail: ug@slupno.eu

Ankieta dostępna jest na stronie Urzędu Gminy pod adresem: https://slupno.eu/gminna-gospodarka-odpadami/deklaracje-i-druki/

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 24/267-95-85

sss