WSPARCIE DLA OSP

Wójt Marcin Zawadka dziś podpisał umowę o przyznaniu dotacji celowej w ramach VI Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu i umundurowania – 2023”. Powiat płocki wsparł dwie jednostki z terenu gminy Słupno: OSP Cekanowo oraz OSP Święcieniec. Każda otrzymała kwotę w wysokości 5.000 zł.

sss