WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Borowiczki-Pieńki od dnia 17.04.2023r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych, które utraciły ważne cechy legalizacji .

Wymiany będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.

Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24/267 95 62.  

Kontakt do pracowników wymieniających wodomierze:

I ekipa: P. Janusz Jankowski, tel. 692 408 046  

P. Jakub Popławski, tel.  602 382 140      

II ekipa: P. Sylwester Wachaczyk, tel. 692 408 047

              P. Andrzej Sowiński,  tel. 668 146 207

sss