Wsparcie finansowe dla gospodarstw, w których wystąpiła susza!

Informujemy, że gospodarstwa w których wystąpiła susza w roku 2022 i w których jednocześnie istnieje zagrożenie utratą płynności finansowej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z ARiMR do dnia 15.11.2022r . Do złożenia tego wniosku wymagane jest zgłoszenie do 31.10.2022 r. suszy poprzez aplikację ,, zgłoś szkodę rolniczą „. Pomoc przy zgłoszeniu suszy i wypełnieniu wniosku świadczy doradca MODR Edyta Trojanowska w najbliższą środę w godz 8:00-14:30 .Aby zgłosić suszę należy posiadać profil zaufany , numer producenta rolnego i hasło .Wszelkie informacje są zamieszczone na stronie:  https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

sss