Zgłoś zapotrzebowanie na węgiel !

✅ W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego i prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Słupno o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel, ekogroszek i miał na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić Wojewodzie skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Słupno.

✅ Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać osobiście (sekretariat) w Centrum Usług Społecznych w Słupnie, ul. Warszawska 26a lub telefonicznie pod nr (24) 261 91 78

sss