WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH –  SŁUPNO

ULICE: AKACJOWA, MODRZEWIOWA, HANDLOWA, DĘBOWA, RÓŻANA, ZACISZE, KOŚCIELNA

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Słupno od dnia 11.09.2023r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych, które utraciły ważne cechy legalizacji .

Wymiany będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.

Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24/267 95 62.  

sss