Wymiana wodomierzy głównych w Cekanowie

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo
ul. Piaskowa, Miła, Siewna, Ludowa, Leśna, Chabrowa, Ustronie, Ceglana, Św. Huberta,  Św. Alberta, Myśliwska,
od dnia 17 listopada 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.
Wymiany oraz montaż będą odbywać się w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz. Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie. Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac oraz legitymacje służbowe.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

sss