XXXIX SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Słupno. Najważniejsze uchwały to przyjęte przez Radę Gminy Słupno zmiany do budżetu na rok 2021 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć środków w celu naprawy szkód jakie powstały po lipcowej powodzi w naszej gminie, m.in. na budowę dróg dojazdowych do uszkodzonej przeprawy mostowej w Mijakowie.

Jedną z ważniejszych zmian przegłosowanych przez Radnych na dzisiejszej sesji jest zwiększenie środków na zasiłki wypłacane osobom poszkodowanym w tegorocznej powodzi. Z uwagi na to, że Wojewoda Mazowiecki nie przyznał dotacji na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, Wójt Gminy Słupno zawnioskował o wypłatę dodatkowych zasiłków dla mieszkańców, którzy ponieśli straty w wyniku gwałtownej nawałnicy. „Nie zostawimy mieszkańców bez pomocy- mówi Marcin Zawadka, Wójt Gminy – Niektórzy w wyniku powodzi stracili dobytek. Przypomnijmy, że trzy osoby były ewakuowane podczas lipcowej powodzi . Do tej pory trwają ulewne deszcze, które podmywają nasze tereny. Pomimo odrzucenia przez Wojewodę Mazowieckiego wszystkich wniosków o przyznanie dotacji dla tych osób postanowiłem jako Wójt Gminy Słupno pomóc tym mieszkańcom” Dzięki przegłosowanej uchwale przez Radnych Gminy Słupno poszkodowani otrzymają niezbędne wsparcie.

Pozostałe zmiany w Uchwale budżetowej dotyczą przesunięć na zadania dotyczące m.in.: modernizacji kanalizacji sanitarnej na ulicy Modrzewiowej i przepompowni ścieków przy ul. Bocianiej, które zostały bardzo ciężko uszkodzone podczas powodzi i trwających ulewnych deszczy w ostatnim czasie. Do nowych niezbędnych inwestycji należą odbudowa nawierzchni i infrastruktury Orlika Lekkoatletycznego, odbudowa placu zabaw przy przedszkolu, remonty uszkodzonych dróg gminnych i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Miszewko Stefany-Święcieniec.

Dziękujemy Radnym za poparcie wniosku Wójta dotyczącego przesunięć budżetowych niezbędnych na naprawę szkód.

sss