Zebranie wójta z mieszkańcami Słupna

W związku z pismem, które wpłynęło w dniu dzisiejszym (do wiadomości Urzędu Gminy Słupno) od mieszkańców sołectwa Słupno w sprawie zwołania zebrania sołectwa Słupno na dzień 9 kwietnia o godz. 18 w świetlicy wiejskiej w Słupnie informujemy, iż zebranie wójta z mieszkańcami Słupna odbędzie się godzinę wcześniej, tj. 9 kwietnia o godz. 17 w sali obrad Rady Gminy Słupno.

sss