Zmiany kursów

Od 9 kwietnia (poniedziałek) przewidziane są zmiany w rozkładach jazdy na wybranych kursach linii BUS:
– Borowiczki Pieńki-Wykowo-Słupno:
Słupno Zajazd: odjazd przesunięto z 5:37 na 5:30 (poprawienie połączenia z linią 35 w Borowiczkach)
Słupno Zajazd: odjazd przesunięto z 6:40 na 6:38 (poprawienie połączenia z linią 35 w Borowiczkach)
Borowiczki Park: odjazd przesunięto z 6:07 na 6:00 (poprawienie połączenia z linią 130 w Słupnie)
– Borowiczki Pieńki-Słupno
Borowiczki Park odjazd przesunięto z 15:35 na 15:40 (poprawienie połączenia z kursem powrotnym linii 3 i 4)
– Święcieniec-Słupno:
Słupno Zajazd: odjazd przesunięto z 15:00 na 15:10 (poprawienie połączenia z kursem powrotnym linii 115)
Słupno Zajazd: odjazd przesunięto z 16:00 na 16:15 (poprawienie połączenia z kursem powrotnym linii 115 i 130)
– Słupno- Mirosław
Słupno Zajazd: odjazd przesunięto z godz 16:35 na 16:45

sss