ZŁOTE GODY W GMINIE SŁUPNO

„Tylko serce czyste może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo”.Jan Paweł II

Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński „ Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją  przez całe życie”.

I tak już od ponad 50 lat tą drogą przemierzają 3 pary z gminy Słupno, które 29 grudnia w sali obrad Urzędu Gminy obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Tego dnia świętowały pary, które obchodziły „Złote Gody” w roku 2021.

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie dla samych Jubilatów, ale też ich rodzin – dzieci, wnuków i prawnuków. Tą wyjątkową uroczystość rozpoczęła Kierownik USC Monika Błaszczyk, witając Dostojnych gości okolicznościowym przemówieniem, podkreślając że nie sztuką jest pokochać, lecz sztuką jest wytrwać, i jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań to dokonał wielkiej sztuki.

Uroczystego aktu dekoracji „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, dokonał Wójt Gminy Marcin Zawadka. Do Szanownych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za godne i przykładne dla młodego pokolenia życie małżeńskie.

Podniosłą chwilę uczczono szampańskim toastem i przepysznym tortem Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

Janina i Czesław Kurek

Krystyna i Henryk Winiarek

Wanda i Franciszek Michalscy

Nie wszystkie pary odznaczone mogły przybyć na spotkanie. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne lata.

sss