Nowy sprzęt dla strażaków

W wyniku złożonego przez Wójta Marcina Zawadkę wniosku zostały podpisane umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Słupno. Przedmiotem umów jest zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania realizowany w ramach III edycji programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019”
Wartość dofinansowania dla poszczególnych jednostek :
OSP Święcieniec – zakup sprzętu ratowniczego – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł
OSP Cekanowo – zakup sprzętu ratowniczego – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł
OSP Miszewku Strzałkowskim – zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł

Starostwo Powiatowe w Płocku ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w rajdzie rowerowym „Pojezierzem na rowerze” organizowanym przez Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego.
Rajd odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. i będzie przebiegał następująca trasą: Łąck – Dobrzyków – Nowy Troszyn – Troszyn Polski – Nowy Wiączemin – Dobrzyków – Łąck, trasa liczy około 40 km.
– start: godz. 10.00, parking przed Halą Sportową w Łącku, ul. Gostynińska 2
(przy drodze krajowej nr 60)
– zakończenie: godz. 14.00-15.00 parking przed Halą Sportową w Łącku, ul. Gostynińska 2 (przy drodze krajowej nr 60)

Zgłoszenia do udziału w rajdzie należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście, droga pocztową, elektroniczną lub faxem na adres: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, stowgmin@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2019 r., do godziny 15.00 (decyduje data wpływu). Więcej informacji na temat rajdu zawiera regulamin rajdu rowerowego „Pojezierzem na rowerze”.
Pierwsze 100 osób otrzyma od Organizatora pakiety startowe (apteczki rowerowe/kamizelki odblaskowe).
Zgłoszenie udziału pobierz
Regulamin