INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie  Urzędu Gminy w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 13.04.2018 roku do dnia 4.05.2018r. wykaz dotyczący oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno. informacje

Przerwa w dostawie wody

W związku z wymianą hydrantów na sieci wodociągowej w dniu 12 kwietnia 2018r. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 15.00 planowane jest wyłączenie zasilania wody do budynków:

  • Borowiczki – Pieńki ulice:
    • Słowiańska
    • Zakątek
    • Iglasta
    • Liściasta
  • Bielino od nr 26 – 35a

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

W związku z wymianą hydrantów na sieci wodociągowej w dniu 11 kwietnia 2018r. (środa) w godzinach od 8.00 do 15.00 planowane jest wyłączenie zasilania wody do budynków:
Bielino od nr 1 do nr 9B
Radosna
Liszyno
ulice:
Królowej Jadwigi
Spokojna
Radosna
Wesoła
Pogodna
Przytulna
Jagiellońska od nr 33 do nr 65.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwy w dostawie energii

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w n/w miejscowościach i terminach:
1) 11.04.2018r. – Borowiczki-Pieńki ulica Piastowska – od godz. 9:00 do godz. 14:00.
2.) 12.04.2018r. – Słupno ulice Źródlana, Jasna, Kasztanowa, Ogrodowa, Krzelewo, – od godz. 9:00 do godz. 13:00.
3) 13.04.2018r. – Słupno, Słupno-Krzelewo – od godz. 9:00 do godz. 16:00.

Zebranie wójta z mieszkańcami Słupna

W związku z pismem, które wpłynęło w dniu dzisiejszym (do wiadomości Urzędu Gminy Słupno) od mieszkańców sołectwa Słupno w sprawie zwołania zebrania sołectwa Słupno na dzień 9 kwietnia o godz. 18 w świetlicy wiejskiej w Słupnie informujemy, iż zebranie wójta z mieszkańcami Słupna odbędzie się godzinę wcześniej, tj. 9 kwietnia o godz. 17 w sali obrad Rady Gminy Słupno.