Przerwa w dostawie wody

 W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej na ul. Piastowskiej w dniu 16 października 2019r. (środa) w godzinach od 800 do 1100 nastąpi wyłączenie zasilania wody do budynków w m. Borowiczki – Pieńki ulice: Piastowska od nr  1 do 64, Międzylas, Łąkowa, Pszczela, Boczna, Gajowa, Głęboka, Borówkowa, Krakowska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w rozkładach linii szkolnej G1 (Szkoła Liszyno)

W związku z uruchomieniem dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły w Liszynie, oraz innymi zmianami w planie lekcji wprowadza się zmiany w rozkładzie jazdy linii szkolnej G1:
1. Dodano we wtorki i czwartki dodatkowe kursy popołudniowe z Liszyna (15:30) do Wykowa, Borowiczek Pieniek i Bielina.
2. Wprowadzono I na kursie z Liszyna Szkoła (12:50) dodatkowy dojazd do Rydzyna w poniedziałki i wtorki
3. Usunięto na III kursie z Liszyna Szkoła (14:50)  dojazd do Rydzyna w poniedziałki.
Aktualny rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej Gminy Słupno w module rozkłady jazdy.

Przerwa w dostawie wody

 W związku z wymianą wodomierzy głównych oraz montażem nakładek radiowych  w dniu 8 października 2019r. (wtorek) w godzinach od 1700 do 1800 planowana jest przerwa w dostawie wody do budynków według poniższego:
Wykowo (cała miejscowość);
Liszyno ulice: Królowej Jadwigi, Rodzinna, Dekarska, Rymarska, Poprzeczna, Ciesielska, Bartnicza, Migdałowa, Miętowa, Wawrzyńca Sikory, ul. Jagiellońska od ronda do posesji nr 42;
Słupno osiedle „Pocztowa”: Pocztowa od nr 23 do nr 53, Bociania, Żurawia, Orla, Sokola, Wronia, Krucza, Zarzeczna, Nad Słupianką, Zielona, Modra, Jastrzębia, Drozdowa, Gołębia, Sowia.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH ORAZ INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Gmina Słupno wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, jednakże aby ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.
W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne mieszkańcy, zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie Gminy Słupno winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupnie (w załączeniu) oraz u Sołtysów.
Sposób składania informacji:
Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno
Termin składania informacji: do dnia 25.10.2019 r.
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku!!!

Deklaracja inwentaryzacji folii rolniczej

Komunikat

Mieszkańcy Borowiczek–Pieniek i Liszyna

W związku z kontynuacją wdrażania radiowego systemu wodomierzy, Gmina Słupno zwraca  się do wszystkich mieszkańców, którzy są  objęci obowiązkową wymianą legalizacyjną podlicznika (wodomierz na ogród),     o niezwłoczne dokonywanie zakupu nowych urządzeń, jak również systematyczne dokonywanie wymiany i zgłaszanie tego faktu do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy  w Słupnie lub konserwatora obsługującego dany teren.

Dla wodomierzy okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat. Przypominamy, że za legalizację ponowną wodomierza odpowiedzialny jest użytkownik. Nie dokonanie wymiany podlicznika spowoduje odczyt poboru wody i odprowadzenia ścieków tylko z wodomierza głównego.

Do wymiany powinny być zastosowane wodomierze objętościowe firmy Diehl Metering Sp. z o.o. typu Altair V3, gdyż są to wodomierze kompatybilne z wprowadzanym na terenie Gminy Słupno systemem zdalnego odczytu drogą radiową. Wodomierze winny być montowane w instalacji zimnej wody zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej wodomierzy.

Do zaplombowania wodomierza i montażu nakładki radiowej należy wezwać konserwatora obsługującego dany teren.