Ekologiczny Piknik Rodzinny

W Stanicy Wodnej „Flis” 8 września odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny.
 
Głównym założeniem organizatorów było propagowanie ekologii w środowisku lokalnym. Gości przywitała Pani Agnieszka Domińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, Pani Bożena Wernik -Dyrektor Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie oraz Pani Agnieszka Ruclak -Zastępca Wójta.
 
Odbyły się również X Regaty Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Słupno i Prezesa Stowarzyszenia „Flis”
Pan Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno wręczył puchary zwycięzcom. Towarzyszyli mu Radni Gminy Słupno: Paweł Baranowski, Janusz Szenk oraz Zdzisław Borowski -Prezes Stowarzyszenia. Na pikniku obecni byli pozostali Radni: Małgorzata Sawicka, Agnieszka Karpińska-Rosiak, Anna Zalewska , Tomasz Piórkowski oraz Władysław Grabowski.
 
Wydarzenie zakończyło się biesiadą przy ognisku.
 
Dziękujemy za obecność wszystkim Mieszkańcom Słupna i okolic. Zapraszamy do fotogalerii. Więcej zdjęć na stronie Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno
 
Ekologiczny Piknik Rodzinny dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 tyś złotych.

Urząd Gminy poszukuje kandydatów do pracy

Urząd Gminy w Słupnie poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika ds. utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno.

Do zadań ww. osoby będzie należało utrzymanie czystości dróg i chodników zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat powyższej oferty można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Słupnie (pok. 13c – Biuro ds. Kadr i Szkoleń) lub telefonicznie pod numerem telefonu 242679566.

PSZOK- łatwy sposób na trudne odpady.

Stara kanapa, zużyte opony, zepsuta lodówka, posegregowane pozostałości po małym remoncie albo chemikalia – co z nimi zrobić, gdy już nie są nam potrzebne? Oddać do PSZOK.

PSZOK, czyli  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Słupnie na ulicy Pocztowej 7A.

Warto przypomnieć, że oddając odpady do PSZOK – w ramach określonych limitów – mieszkańcy naszej gminy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Jedynym wymogiem jest wypełnienie krótkiego formularza, w którym określamy jakie odpady oddajemy oraz potwierdzamy, że zostały one wytworzone w naszym gospodarstwie domowym. Trzeba mieć też przy sobie dowolny dokument tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania. Jeśli dostarczamy odpady w imieniu innego mieszkańca należy zabrać wypełnione przez niego oświadczenie.

Do transportu odpadów z posesji do PSZOK uruchomiliśmy dla Państwa usługę bezpłatnego wypożyczenia samochodowych przyczepek. W PSZOK działa również Punkt Ponownego Użycia Odpadów, gdzie można dostarczać niepotrzebne, ale nadal sprawne rzeczy, które każdy
z Mieszkańców może bezpłatnie zabrać z PSZOK.

Szczegółowe informacje o PSZOK dostępne są na stronie www.slupno.eu zakładka PSZOK.