INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH OPON

Do Urzędu Gminy w Słupnie zgłosiła się Grupa Recykl Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą Śrem, ul. Letnia 3, która zajmuje się zbiórką, odzyskiem oraz recyklingiem zużytych opon i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki tego rodzaju odpadu. Zamierza ona przeprowadzić Ogólnopolską akcję odbioru zużytych opon. Akcja skierowana jest do gmin, głównie do rolników.

Czytaj dalejINFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH OPON

Ograniczenie zużycia energii w zamian za wynagrodzenie

Czy braki mocy w systemie elektroenergetycznym będą wiązały się z coraz częstszymi uciążliwościami w życiu codziennym Polaków, a może staną się znakomitym sposobem na zarobienie dodatkowych pieniędzy w zamian za ograniczenie zużycia energii? Czy jako odbiorcy indywidualni mamy wpływ na to, co dzieje się w sieci elektroenergetycznej? Jak najbardziej, tak. Rozsądne korzystanie przez każdego z nas z dobra narodowego, jakim jest energia elektryczna, wesprze operatora systemu przesyłowego i operatorów systemu dystrybucyjnego w zarządzaniu zapotrzebowaniem Polaków na moc.

Czytaj dalej „Ograniczenie zużycia energii w zamian za wynagrodzenie”

Świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy

Oddział ZUS w Płocku informuje:

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Czytaj dalej „Świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy”

Międzygminne porozumienie o współpracy

Przedstawiciele 26 samorządów – 22 gmin, trzech powiatów ziemskich oraz Płocka, jako miasto na prawach powiatu – podpisali 31 stycznia br. międzygminne porozumienie o współpracy. Płock został „Liderem Porozumienia”, pozostałe powiaty, miasta i gminy „Partnerami porozumienia”.

Czytaj dalejMiędzygminne porozumienie o współpracy

Harmonogramy odbioru odpadów na luty i marzec 2023

Szanowni Państwo, informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na luty i marzec 2023 r. są dostępne w aplikacji oraz w zakładce Gminna Gospodarka Odpadami.  Wykonawca dostarcza papierową wersję harmonogramu do Państwa nieruchomości. Harmonogram na kolejne miesiące 2023 r. zostanie dostarczony w późniejszym terminie.

Zachęcamy Państwa do instalacji na swoich smartfonach bezpłatnej aplikacji BLISKO, która umożliwia szybki i wygodny dostęp do harmonogramu odbioru odpadów oraz  innych ważnych  lokalnych  informacji.

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Czytaj dalejModernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)