Komunikat w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

W  związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle (Wyszogród 506 cm stan przekroczony o 6 cm i Kępie Polskiej 455 cm – stan przekroczony o 5 cm- tendencja wzrostowa) wskutek przejścia fali wezbraniowej, w dniu dzisiejszym zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe dla miast i gmin: Wyszogród, Gąbin oraz gmin Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Nowy Duninów.

Jak wskazują prognozy hydrologiczne woda na poziomie ostrzegawczym utrzyma się do środy i nie powinna przekroczyć stanu alarmowego. 
Sytuacja jest monitorowana przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, powiatowe służby, inspekcje i straże oraz gminy objęte pogotowiem przeciwpowodziowym.

Z uwagi na powstałe zagrożenie i nieprzewidywalność rzeki Wisły zaleca się mieszkańcom powiatu płockiego zachowanie ostrożności i nie zbliżanie się do rzeki.

1 września w Gminie Słupno!

W trzech szkołach podstawowych i przedszkolu nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło 556 młodych mieszkańców naszej gminy. 82 uczniów po raz pierwszy zasiadło w szkolnych ławkach.
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w szkołach przy zachowaniu środków ostrożności związanych z panującą pandemią. Następnie uczniowie przywitali się z wychowawcami i swoimi rówieśnikami w klasach. W Szkole Podstawowej w Słupnie i Szkole Podstawowej w Liszynie uczniowie zostali podzieleni na grupy wiekowe. Natomiast pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie odbyło się uroczyste ślubowanie, pasowanie na ucznia i wręczenie drobnych upominków.
 
Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno w towarzystwie Radnych Gminy Słupno: Anny Zalewskiej, Piotra Węglińskiego i Andrzeja Pietrzaka wręczył stypendia dla najlepszych uczniów. Stypendium będzie wypłacane w wysokości 150 zł dwa razy w roku szkolnym 2021/2022 (do 30 września 2021 r. i do 31 stycznia 2022 r.)
Dodatkowo Wójt Gminy wręczył nagrody rzeczowe (PlayStation4 i słuchawki gamingowe) zwycięzcom w I Turnieju Gier Komputerowych w Gminie Słupnie.
 
W Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie 236 dzieci przywitało rok szkolny, w tym po raz pierwszy przyszło do przedszkola 75 dzieci. Natomiast w Gminnym Żłobku w Słupnie rozpoczęło nowy rok szkolny 59 najmłodszych mieszkańców Słupna, w tym 35 po raz pierwszy.
 
Życzymy samych sukcesów w Nowym Roku Szkolnym

XXXIX SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Słupno. Najważniejsze uchwały to przyjęte przez Radę Gminy Słupno zmiany do budżetu na rok 2021 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć środków w celu naprawy szkód jakie powstały po lipcowej powodzi w naszej gminie, m.in. na budowę dróg dojazdowych do uszkodzonej przeprawy mostowej w Mijakowie. Czytaj dalej XXXIX SESJA RADY GMINY SŁUPNO

AWANS ZAWODOWY

W dniu 31 sierpnia 2021 r. podczas Sesji Rady Gminy Słupno, Wójt Gminy Marcin Zawadka wręczył dwóm nauczycielkom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 
Pani Marzena Woźniak – Trojanowska ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu oraz Pani Sylwia Więcek z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie dnia 24 sierpnia 2021 r. zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przez komisją egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy Słupno.
 
Serdecznie gratulujemy awansu zawodowego i życzymy dużo sukcesów na dalszej drodze zawodowej oraz satysfakcji w życiu osobistym

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ W ŚWIĘCIEŃCU

Gmina Słupno informuje, że w dniu 5 września 2021 r. przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Szczepień. Zachęcamy do skorzystania z możliwości zaszczepienia się szczepionką przeciwko COVID-19. Mobilny Punktu Szczepień będzie dostępny dla mieszkańców podczas Pikniku Rodzinnego w Święcieńcu. Już od godziny 17.00 mieszkańcy Gminy Słupno będą mogli zaszczepić się wybraną szczepionką: jednodawkową Johnson&Johnson lub pierwszą dawką szczepionki Phizer.

Weź udział w akcji “ZAREJESTRUJ SIĘ, ZASZCZEP I WYGRAJ”. Szczegóły regulaminu: http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/zarz_146_2021.pdf

UWAGA!!! Pierwsze 50 osób, które zarejestruje się pod numerem telefonu: 501-746-676 i zaszczepi w dniu 5 września 2021 r. ma szansę otrzymać upominek o wartości 100 zł.

Stypendia Wójta Gminy Słupno

Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka już po raz czwarty przyznał stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych. Biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną na świadectwie szkolnym, co najmniej 5.0 oraz inne osiągnięcia, przyznano stypendia dla 96 uczniów. Najlepsi uczniowie otrzymają kwotę w wysokości 150 zł wypłacane dwa razy w roku szkolnym 2021/2022 (do 30 września 2021 r. i do 31 stycznia 2022 r). Czytaj dalej Stypendia Wójta Gminy Słupno

Linie szkolne od 1 września. Koniec objazdu na ul. Pocztowej.

Od środy 1 września zakończony będzie objazd ul. Pocztowej w Słupnie.

Tym samym kursy linii G1 i S3 nie będą już wykonywane przez Wykowo, natomiast wznowiona będzie obsługa przystanków Słupno GOPS i Słupno Bociania.

W dniu 1 września kursy gminnych linii szkolnych zostaną wykonane z uwzględnieniem zróżnicowanych w poszczególnych szkołach godzin rozpoczęcia roku szkolnego: -dojazd do szkoły w Słupnie liniami G1 G2 G3 G4 na godz. 8:00: zgodnie z rozkładem jazdy, -wyjazd powrotny ze szkoły w Słupnie ok. godz. 11:15, -dojazd do szkoły w Liszynie na godz. 8:30: kurs linii G1 wykonany będzie 60 minut później w stosunku do stałego rozkładu jazdy, -wyjazd powrotny ze szkoły w Liszynie wykonany ok godz. 11:30 -dojazd do szkoły w Święcieńcu zostanie wykonany na godz. 11:00, kurs linii G3 będzie wykonany 3h później w stosunku do II kursu stałego rozkładu jazdy, -powrót ze szkoły w Święcieńcu zostanie wykonany ok godz. 12:30

Od 2 września kursy linii szkolnych wykonywane będą wg tymczasowych rozkładów jazdy, stosowanych w czerwcu 2021r, dostępnych w szkołach i na stronie internetowej Gminy Słupno:   https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

W ciągu ok. 7 dni zostaną przyjęte i opublikowane stałe rozkłady jazdy na rok szkolny 2021/2022, po ostatecznym ustaleniu planu lekcji stałych i dodatkowych w szkołach.  Możliwe są pewne zmiany liczby kursów i godzin odjazdów w zależności od potrzeb zgłaszanych przez szkoły.

Od 1 września na linii 130 zostaną przywrócone kursy “szkolne”: z Płocka o godz. 5:55 i 14:50, z Szelig o godz. 6:49 i 15:51.

Ulica Pocztowa w Słupnie od 1 września już przejezdna.


Od środy 1 września dla mieszkańców ul. Pocztowej i ulic przyległych umożliwiony będzie przejazd pojazdów osobowych w ciągu budowanej ulicy Pocztowej w Słupnie wraz z mostem na Słupiance. Wznowiony też zostanie na tym odcinku ruch autobusów szkolnych linii G1 i gminnej linii S3. Jednocześnie zwracamy uwagę że ulica Pocztowa wraz z mostem nadal jest placem budowy, konieczne jest więc o ograniczenie prędkości pojazdów, oraz zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przejazdu. Dotyczy to szczególnie okolicy mostu, gdzie nadal będą trwały prace przyobiektowe.

Dla pojazdów ciężarowych nadal obowiązuje objazd wynikający z czasowej organizacji ruchu, do czasu zakończenia inwestycji.

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

We wrześniu serdecznie zapraszamy Państwa na cykliczne spotkania z Wójtem Gminy Słupno Marcinem Zawadką.

Tematem spotkań będą sprawy bieżące dotyczące gminy Słupno, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa, w tym:

  • ustalenie funduszu sołeckiego na rok 2022
  • zmiany w zakresie świadczeń (GOPS)
  • sprawozdanie z działalności kulturalno-oświatowej (Biblioteka, GOK)
  • inwestycje planowane na terenie gminy
  • ochrona środowiska z wyszczególnieniem rządowych programów wsparcia,
  • gospodarka komunalna i planowane przestrzenne

Dodatkowo podczas spotkań będzie możliwość dokonania spisu w Narodowym Spisie Powszechnym.

15 września 2021 r. odbędą się spotkania sołeckie w miejscowościach:

– o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Wykowie dla mieszkańców sołectwa Wykowo

– o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej w Liszynie dla mieszkańców sołectwa Liszyno

16 września 2021 r. o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie sołeckie w miejscowości Borowiczki-Pieńki w świetlicy wiejskiej w Borowiczkach-Pieńki

 

 

Harmonogram spotkań do pobrania – pdf

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Starosty Płockiego Mariusz Bieńka. Niedzielna tragedia okryła żałobą cały powiat płocki, w tym gminę Słupno. Wierzymy, że Jego służba dla samorządu płockiego wiecznie trwać będzie w pamięci wszystkich mieszkańców. Pogrążonej w żałobie rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom wyrazy głębokiego współczucia składają Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno, Agnieszka Ruclak Zastępca Wójta oraz Radni Gminy Słupno