Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli systemu gospodarki odpadami w Gminie Słupno

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców informujemy, iż “Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli systemu gospodarki odpadami w Gminie Słupno z dnia 01.12.2020” jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/1_protokol_z_kontroli_systemu_gosp._odpadami_w_gminie_slupno.pdf

Powyższy protokół został przedstawiony podczas obrad XXX Sesji Rady Gminy, która miała miejsce 10 grudnia bieżącego roku. Więcej informacji na temat przedstawianych uchwał znajdziecie Państwo pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/index/index/id/1204 .

ANKIETA BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem “Strategia Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety, która posłuży do diagnozy obecnej sytuacji Gminy, a także pozwoli na zaplanowanie jej rozwoju w zgodzie z Państwa oczekiwaniami i sugestiami.

Czytaj dalej ANKIETA BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO

PILNE ! Ognisko grypy ptaków w pow. siedleckim, woj.mazowieckie

Szanowni Państwo!

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu pierwszego ogniska grypy ptaków w 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego. 2 grudnia 2020 r. otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od indyków rzeźnych w gospodarstwie liczącym 117108 szt. ptaków, zlokalizowanym w gminie Suchożebry, powiat siedlecki. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AlV). W gospodarstwie wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Przesyłam ostatnią analizę sytuacji związanej z grypa ptaków oraz materiały informacyjne dla mieszkańców, hodowców i właścicieli drobiu przydomowego.
Apel do hodowców drobiu.pdf
Analiza_grypa ptaków_PIWet_30 listopada 2020.pdf

INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Wójt Gminy Słupno informuje, iż termin zakończenia inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Słupno zostaje przedłużony do dnia 10grudnia2020r.

W związku z powyższym ankieterzy firmy EkoDialog, posiadający stosowne upoważnienia Wójta Gminy Słupno, będą w dalszym ciągu prowadzić spis: zbiorników bezodpływowych (szamb) przydomowych oczyszczalni ścieków Mieszkańców Gminy Słupno, właścicieli gospodarstw posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne:

Podstawowe informacje na temat instalacji (m.in.: rok budowy, pojemność) Informacja o dacie ostatniego wywozu nieczystości.

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Wójt Gminy Słupno informuje, iż termin zakończenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Słupno zostaje przedłużony do dnia 10 grudnia 2020r.W związku z powyższym ankieterzy firmy EkoDialog, posiadający stosowne upoważnienia Wójta Gminy Słupno, będą w dalszym ciągu prowadzić spis danych dot. urządzeń grzewczych na terenie Państwa nieruchomości. W przypadku osób nieobecnych podczas wizyty ankieterów, bądź osób które z innego powodu nie wypełniły ankiety uprasza się o przekazanie informacji o posiadanym źródle ciepła telefonicznie, dzwoniąc na numer infolinii firmy EkoDialog Numer telefonu: 22122 02 53Infolinia czynna: pon.-pt. 8:00 -16:00.

Czytaj dalej INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się…

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni
co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Czytaj dalej Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się…

Wymiana wodomierzy głównych w Cekanowie

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo
ul. Piaskowa, Miła, Siewna, Ludowa, Leśna, Chabrowa, Ustronie, Ceglana, Św. Huberta,  Św. Alberta, Myśliwska,
od dnia 17 listopada 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.
Wymiany oraz montaż będą odbywać się w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz. Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie. Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac oraz legitymacje służbowe.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.