SŁUPNO – LETNIE GRANIE 2023

Zapraszamy na nową odsłonę naszej corocznej imprezy pod nową nazwą:

„Słupno-Letnie granie 2023”!

Przygotowujemy dla Was aż dwa dni świetnej zabawy w Słupnie:

23 czerwca 2023 – Park Nad Słupianką:
17.00 Piknik organizacji pozarządowych, tj:
– stoiska gastronomiczne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich,
– zabawy sportowe prowadzone przez Deltę Słupno i Greens Słupno
– kąpiel w pianie z OSP Słupno
– konkurs na najpiękniejszy wianek przygotowany przez Stowarzyszenie wodniackie „Flis”
19.00 Koncert zespołu „Bourbon Band”
20.00 Koncert zespołu „Baranovski” oraz
puszczanie wianków nad Słupianką
Imprezie towarzyszyć będą działania pn.: „Bezpieczny senior w Słupnie”, które dofinansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W ramach działań będzie wiele konkursów i zabaw tematycznych związanych z przeciwdziałaniem przestępczości wśród seniorów i młodzieży.

24 czerwca 2023 – Boisko w Wykowie:
17.00 Turniej sołectw
19.00 Koncert Mateusza Mijała
20.00 Koncert Skaner
21.00 Koncert After Party
Dodatkowo będą przygotowane:
-strefa chillout
-strefa gastronomiczna
-strefa zabaw i animacji dla dzieci

Uroczystości w OSP Miszewku Strzałkowskim

W minioną sobotę (dn. 20.05.2023r.) Pani Agnieszka Ruclak Zastępca Wójta Gminy Słupno uczestniczyła w uroczystych obchodach:

– 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim,

– 50-lecia powstania Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP,

– Gminny Dzień Strażaka.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele w Miszewku Strzałkowskim. Towarzyszyły jej poczty sztandarowe oraz Gminna Orkiestra Dęta w Słupnie. Następnie marszem goście przeszli do strażnicy w Miszewku Strzałkowskim gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Podczas nich nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Gminę Słupno. Pan Andrzej Kozieł -prezes OSP Miszewko Strzałkowskie odebrał okolicznościowy prezent z rąk Pani Agnieszki Ruclak. Następnie zastępca wójta odczytała list od wójta Marcina Zawadki

Ptasia grypa w Gminie Słupno

Wójt Gminy Słupno informuje, iż w związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy wśród ptactwa dzikiego w rezerwacie przyrody Ławice Troszyńskie (wyspa na Wiśle w okolicy miejscowości Wykowo).
Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku przypominamy o konieczności bezwzględnego utrzymania drobiu i ptactwa hodowlanego (gołębi) w zamknięciu, w kurnikach i innych obiektach, by uniemożliwić ich kontakt z dzikimi ptakami. Zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa pozwoli zminimalizować ryzyko rozpowszechniania się wirusa na gospodarstwa domowe.

Na terenie powiatu i gminy Słupno obowiązują nadal zasady wprowadzone Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie m. in. powiatu Płockiego.

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku

Mając na uwadze powyższe prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku znalezienia padłych osobników dzikiego ptactwa i zgłaszanie przypadków do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku pod numerem telefonu 603 330 954 Magdalena Kaliska (z-ca dyrektora), 603 330 976 Magdalena Krzemińska (straszy inspektor) lub 112

Utrudnienia w ruchu ul. Pocztową

Urząd Gminy Słupno informuje, że rozpoczynają się prace przy przebudowie ulicy Pocztowej w Słupnie.
W związku z powyższym  wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu przewidująca dojazd do Liszyna przez miejscowość Wykowo. Zachowana została tylko możliwość dojazdu mieszkańców do swoich posesji na ulicy Pocztowej.
Za utrudnienia przepraszamy, jednocześnie zwracamy uwagę na zachowanie należytej ostrożności.

Harmonogramy odbioru odpadów rok 2023

Szanowni Państwo, informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych rok 2023 są dostępne w aplikacji oraz w zakładce Gminna Gospodarka Odpadami.  

Zachęcamy Państwa do instalacji na swoich smartfonach bezpłatnej aplikacji BLISKO, która umożliwia szybki i wygodny dostęp do harmonogramu odbioru odpadów oraz  innych ważnych  lokalnych  informacji.

62. SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się LXII sesja Rady Gminy Słupno. Po sprawozdaniu z pracy Wójta oraz prac Komisji radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu oraz WPF środków pozyskanych z zewnętrznych dofinansowań. Do najważniejszych z nich należą:

– 4 miliony złotych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Liszynie” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

– 20.000 zł z Funduszu Sprawiedliwości na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

– 10.000 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego solarnego w miejscowości Sambórz” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023.

– 10.000 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mirosław” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023.

– 10.000 zł z budżetu Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie i w Święcieńcu

– 3.548 zł jako dotacja ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Święcieńcu.

Poza dotacjami otrzymanymi w ostatnim okresie równie istotną informacją z dzisiejszej sesji jest nie zwiększona stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji o przyjętych uchwałach dowiedzą się Państwo na stronie BIP Urzędu Gminy Słupno.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

SPOTKANIE RADY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Na terenie gminy Słupno od 2015 roku działa Rada Społeczno-Gospodarcza,  powołana przez Marcina Zawadkę jako organ konsultacyjno-doradczy. Z uwagi na intensywny rozwój gminy, wzrost realizowanych inwestycji, a tym samym zajmowanie czołowych miejsc w rankingach inwestycyjnych, Wójt Gminy Słupno cyklicznie spotka się z Radą Społeczno-Gospodarczej Gminy Słupno. W styczniu odbył się Bal Przedsiębiorców – wydarzenie mające na celu wyróżnienie firm, które współpracują z gminą oraz wspierają w różnych działaniach. Natomiast w drugim kwartale roku organizowane jest spotkanie przy udziale prelegentów oraz Wójta Marcina Zawadki, których opowiada przede wszystkim o swojej działalności na rzecz gminy i przedsiębiorstw.

Dlatego 19 kwietnia Marcin Zawadka jako mieszkaniec i Wójt Gminy Słupno wraz z Cezarym Lewandowskim – Przewodniczącym Rady Społeczno-Gospodarczej w Słupnie zaprosił przedsiębiorców działających na rzecz gminy Słupno na konferencję, której głównym celem jest poruszenie ważnych tematów dotyczących naszej gminy. Spotkanie odbędzie się w Hotelu TiM w Cekanowie. Zaproszono ponad 40 przedsiębiorców działających oraz współpracujących z naszą gminą, kilku zaproszonych rolników ze Słupna, Radni Gminy Słupno oraz merytoryczni prelegenci.

Czytaj dalej „SPOTKANIE RADY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ”