Nabór wniosków na budowę sieci gazu ziemnego z przyłączami w Wykowie

Szanowni Mieszkańcy Wykowa,

informujemy, że Urząd Gminy nadal przyjmuje wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej na terenie Państwa miejscowości. Zebranie odpowiedniej ilości wniosków jest warunkiem zaprojektowania i budowy sieci gazowej z przyłączami dla osób fizycznych, firm i instytucji.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2024r. w Urzędu Gminy w Słupnie, pokój nr 10.

Druki wniosków wraz z wzorem wypełnienia:

 1. wniosek osoby fizyczne – pobierz plik
 2. wzór wypełnienia wniosku osoby fizyczne – pobierz plik
 3. Wniosek dla firm – pobierz plik

Druki wniosków można również pobrać w Urzędu Gminy w pokoju nr 10.

Urząd Gminy Słupno realizuje projekt Cyberbezpieczny Samorząd

Tytuł projektu: Poprawa poziomu cyberbepieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej; Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Wartość projektu: 905 238,00 zł

Dofinansowanie: 724 191,00 zł,
w tym ze środków UE: 659 014,00 zł
wkład — Budżet Państwa: 65 177,00 zł

Termin realizacji Projektu: 2024-2026

Źródło dofinansowania: projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Czytaj dalej „Urząd Gminy Słupno realizuje projekt Cyberbezpieczny Samorząd”

!!! Informacja dla mieszkańców osiedla przy ulicy Calineczki !!!

Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że w sierpniu br. rozpocznie się realizacja inwestycji pn.: „Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie”.

W związku z tym prosimy o niezwłoczne wykonanie przyłączeń swoich nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do dnia 31.08.2024r.

Po tym terminie obowiązkiem planującego budowę przyłącza, będzie uzyskanie od Gwaranta pisemnej zgody na naruszenie wykonanych robót drogowych. Zgodę taką należy przedstawić Zarządcy Drogi na piśmie. Gwarancja na tym odcinku drogi będzie trwała 72 miesiące (tj. 6 lat) od dnia zakończenia inwestycji.  

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W terenie skanalizowanym niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników bezodpływowych.

W celu wykonania przyłącza wod-kan należy wystąpić do Urzędu Gminy Słupno z wnioskiem o określenie warunków technicznych, a po wykonaniu zawrzeć umowę na dostarczenie dowody i/lub odprowadzanie ścieków. Druk wniosku o wydanie warunków technicznych dostępny jest na stronie https://ugslupno.bip.org.pl/ w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA.

I SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Na sali obrad Urzędu Gminy w Słupnie odbyła się dziś pierwsza sesja Rady Gminy Słupno rozpoczynająca pięcioletnią kadencję 2024-2029. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obrady poprowadził Radny Senior Zygmunt Majewski, który po przywitaniu wszystkich, potwierdził obecność 14 radnych na sesji oraz przystąpił do ceremonii ślubowania nowo wybranych radnych. Wszyscy obecni na dzisiejszej sesji złożyli ślubowanie i otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnego.

Tym samym mandat radnego kadencji 2024-2029 otrzymali dziś:

 1. Paweł Baranowski
 2. Tomasz Jarowicz
 3. Andrzej Pietrzak
 4. Anna Robakiewicz
 5. Zygmunt Majewski
 6. Izabela Mokrzanowska
 7. Anna Sandomierska
 8. Agnieszka Stasiak
 9. Jarosław Śliwiński
 10. Anna Zalewska-Woźniak
 11. Michał Wąsowicz
 12. Piotr Wodowski
 13. Szymon Zeltyng
 14. Paweł Zygmundt

W drodze jednomyślnego głosowania Radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Słupno, którym został Pan Paweł Baranowski. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji było ślubowanie Pana Marcina Zawadki na Wójta Gminy Słupno w nowej kadencji. Nowo wybrany Przewodniczący Rady wręczył Wójtowi łańcuch z herbem gminy symbolizujący honor, godność i władzę świecką gminy.

Wszystkim nowo wybranym Radnym oraz Wójtowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz realizacji planów w nowej kadencji.

Aktywne Słupno 2024

Wiosna to doskonały czas na aktywności sportowe. Natomiast Gmina Słupno to miejsce, gdzie mamy idealne warunki do uprawiania sportu w terenie. W tym roku zapraszamy do naszej lokalnej Kampanii Rowerowej „Aktywne Słupno”, która podobnie jak w ubiegłych latach będzie miała charakter konkursu. Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych i przedszkola z terenu gminy Słupno. Miło nam będzie jeśli w akcje przyłączą się również pracownicy pozostałych jednostek samorządowych oraz rodzice. Głównym celem naszej Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.

Już 20 maja ruszamy do szkoły, przedszkola lub pracy rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach. Ukształtowanie terenu naszej gminy jest zróżnicowane, dlatego w naszej kampanii uwzględniliśmy możliwość uczestnictwa w konkursie również w dogodnym dla siebie czasie. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie pobierz

Kampania trwa od 20 maja do 20 czerwca 2024, natomiast wreczenie nagród nastąpi 21 czerwca 2024r. podczas wydarzenia „Słupno – Letnie Granie 2024”. Zgłaszanie uczestników jest do 15 maja w swojej placówce oświatowej.

Zapraszamy do nowej, lokalnej zabawy „Aktywne Słupno”. Niech wszyscy w okolicy usłyszą o naszej aktywnej Gminie Słupno!

WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH – SŁUPNO, SZELIGI

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Słupno oraz m. Szeligi od dnia 25 kwietnia 2024r. będą wznowione wymiany wodomierzy głównych, które utraciły ważne cechy legalizacji.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Słupnie.

Czytaj dalej „WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH – SŁUPNO, SZELIGI”

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI SŁUPNO ORAZ SZELIGI  !!!

SŁUPNO, ULICE: WRZOSOWA, WARSZAWSKA, GRZYBOWA, BAŁKAŃSKA, PIASKI, MAJOWA, ZIELNA, MAKOWA, WIOSENNA, JABŁONI,

SZELIGI, ULICE: WILCZA, PIASKI

W związku z kontynuacją wdrażania radiowego systemu wodomierzy, Gmina Słupno zwraca się do wszystkich mieszkańców, którzy są objęci obowiązkową wymianą legalizacyjną podlicznika  (wodomierz na ogród) o niezwłoczne dokonywanie zakupu nowych urządzeń, jak również systematyczne dokonywanie wymiany i zgłaszanie tego faktu do Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Słupnie lub konserwatora obsługującego dany teren.

Czytaj dalej „MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI SŁUPNO ORAZ SZELIGI  !!!”

OD KWIETNIA ODBIÓR BIO TAKŻE W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH

Szanowni Państwo, w związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych oraz BIO Wykonawca Pre-Zero PGK Sp. z o.o. poinformował, że odbiór odpadów BIO od kwietnia może być realizowany w godzinach popołudniowych. Wszystkie odpady prosimy jednak wystawiać jak dotychczas tj. od godz. 6.00 rano.