SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA MIESZKAŃCÓW

Siedmioro dzieci wraz z opiekunami odebrało laptopy z oprogramowaniem i wyposażeniem!

W dniu wczorajszym  na sali obrad w Urzędzie Gminy w Słupnie odbyło się uroczyste wręczenie sprzętów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem Programu było wyeliminowanie problemu, jakim jest deficyt sprzętu komputerowego na terenach, w których funkcjonowały niegdyś PPGR. Otrzymany sprzęt z pewnością ułatwi realizację zadań szkolnych i przyczyni  się do wzrostu rozwoju cyfrowego wśród młodych ludzi.

Stypendia Wójta Gminy Słupno

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych

Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są:

  • szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII z terenu gminy Słupno, uczęszczającym do szkół podstawowych,
  • szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII spoza terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Słupno.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełnić łącznie oba warunki:

  • uzyskać średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0 oraz jednocześnie w ostatnim roku szkolnym być uczestnikiem konkursów i olimpiad przedmiotowych.

UWAGA: Wnioski o przyznanie stypendium bez załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia w ostatnim roku szkolnym, tj. udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych nie będą rozpatrywane. Fakt uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych może być potwierdzony przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.

Czytaj dalej „Stypendia Wójta Gminy Słupno”

Pomoc dla rolników po POWODZI 2021r.

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (m.in. powodzi, deszczu nawalnego, huraganu), będą mogli ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.
Więcej informacji na stronie:

Ryzyko związane z przetrzymywaniem zwierzęcia domowego należącego do IGO

Posiadasz żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego lub inny z gatunków z listy?
UWAGA !!! KRÓTKI TERMIN ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU !!!

Przetrzymywanie zwierzęcia domowego, należącego do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) umieszczonych w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii albo na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, wymaga stosownego zezwolenia, odpowiednio Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Warto jednak podkreślić, że zawsze pociąga to za sobą ryzyko rozmnażania się i ucieczki takiego zwierzęcia, a w konsekwencji ryzyko rozprzestrzeniania się IGO.
Więcej informacji odnośnie terminów i pozwoleń znajdziecie Państwo tutaj- informacja IGO

Inwazyjne gatunki obce to takie gatunki, których wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża bioróżnorodności i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób. Zwierzęta należące do IGO osiedlają się w lokalnych ekosystemach, stanowiąc konkurencję dla tych rodzimych. Z czasem niestety zazwyczaj całkowicie wypierają rodzime gatunki z ich siedlisk. Czytaj dalej…

Uwaga – zmiany przepisów dotyczące upraw maku i konopi włóknistych

7 maja 2022r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz niektórych ustaw. (Dz. U. z 2022r. poz. 764 i 763).

Więcej informacji dotyczących najistotniejszych zmiany znajdą Państwo TUTAJ   oraz na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000764 

V SESJA GMINNEJ RADY DZIECI I MŁODZIEŻY

Po dwuletniej przerwie pandemicznej ponownie zebrała się Gminna Rada Dzieci i Młodzieży w Urzędzie Gminy Słupnie. Dziś odbyło się piąte posiedzenie tejże Rady. Za każdym razem zmienia się jej skład, gdyż co roku przeprowadzane są wybory na podstawie wprowadzonego regulaminu. W każdej ze szkół prowadzona jest kampania wyborcza kandydatów do Rady i na Wójta Słupna. Spośród trzech wybranych kandydatów, którzy uzyskują największą liczbę głosów w szkole, Wójt w przeddzień posiedzenia losuje jednego z nich. Wylosowany kandydat pełni obowiązki Wójta Słupna przez cały dzień. W tym roku Urząd objął Dawid Pawlak – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Czytaj dalej „V SESJA GMINNEJ RADY DZIECI I MŁODZIEŻY”

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8a zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 31.05.2022 r. do dnia 21.06.2022 r. wykazy dotyczące oddania w dzierżawę oraz najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno.

WIOSENNY HAPPENING

W „Parku nad Słupianką” odbył się tegoroczny Wiosenny Happening. Już przed godziną 16.00 na mieszkańców gminy czekało wiele atrakcji: fotobudka, strefa chillout, grill, lemoniada. Najmłodsi ustawiali się w kolejce po watę cukrową, lemoniadę oraz przy dmuchańcach na placu zabaw. Nieco starsi aktywnie brali udział w grach i zabawach sportowych przygotowanych przez nauczycieli w-f, zabawach prowadzonych przez animatorów: przeciąganie liny, malowanie buziek, robienie warkoczyków czy zabawy z chustą i bańkami mydlanymi. Przygotowane były również stoiska kreatywne, przy których można było wykonać samodzielnie m.in. swoje mydełko.

Czytaj dalej „WIOSENNY HAPPENING”

DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Gmina Słupno otrzymała pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

  • Budowa placu zabaw w Bielinie – SOŁECTWO BIELINO – 10 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie nowego placu zabaw w Bielinie. Dzięki temu przedsięwzięciu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Plac zabaw pozwoli spełniać marzenia dzieci i wyrównywać ich szanse rozwoju oraz budować relacje i więzi z rówieśnikami.

  • Zakup oświetlenia ulicznego solarnego –    SOŁECTWO SZELIGI – 10 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Szeligi. Celem inwestycji jest doświetlenie miejsc oddalonych od istniejących linii energetycznych. Montaż latarni solarnych poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg oraz jednocześnie zredukuje koszty związane z budową nowego oświetlenia drogowego.

  • Kolejnym pozyskanym dofinansowaniem jest pomoc z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Otrzymana kwota dofinansowania to 100 000,00 zł, co stanowi 50% szacunkowego całkowitego kosztu realizacji zadania. W ramach zadania planowane jest doświetlenie lampami solarnymi ulic na terenie gminy Słupno.

Czytaj dalej „DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”