Wnioski tylko do jutra w sprawie mobilnych zbiórek !!!

KOMUNIKAT W SPRAWIE MOBILNYCH ZBIÓREK OPDADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
I CHEMIKALIÓW, BATERII I AKUMAULATORÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

W związku ze zbliżającymi się terminami mobilnych zbiórek Związek Gmin Regionu Płockiego przypomina, że aby  w ich ramach można było oddać :

należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć pisemny wniosek. Druk wniosku dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce Druki do pobrania. Wypełniony wniosek można przesłać elektronicznie na adres zgrp@zgrp.pl, pocztą na adres Biura ZGRP: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, złożyć podczas dyżuru pracowników Biura ZGRP  w Państwa Urzędzie Gminy lub dostarczyć do Biura ZGRP.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski na odbiór ww. odpadów należy składać do 30 marca 2019 r. dla zbiórki wiosennej oraz do 31 sierpnia 2019 r. dla zbiórki jesiennej. O wyznaczonych terminach mobilnych zbiórek Związek poinformuje mieszkańców, którzy złożyli do Biura ZGRP wnioski.

WAŻNE INFORMACJE:
– Opakowania po farbach, klejach, silikonach etc. należy oddawać w ramach mobilnej zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów, a nie jak dotychczas jako odpad rozbiórkowo-budowlany;
– W ramach mobilnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie zostaną odebrane: styropian budowlany oraz gruz (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku Gmin Regionu Płockiego);
– W ramach mobilnej zbiórki opon, można oddać 4 szt. opon pochodzących z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze do 56 cm (22 cale).

Rekrutacja 2019/2020

Urząd Gminy w Słupnie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta trwa nabór dzieci do placówek oświatowych, przedszkolnych i żłobka znajdujących się na terenie gminy na rok szkolny 2019/2020.
Informacja wraz ze wzorem wniosku o przyjęcie dziecka do placówki znajdują się poniżej.

Żłobek
Karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka w Słupnie pobierz
Kryteria rekrutacji do Żłobka zobacz

Przedszkole
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola pobierz

Szkoły podstawowe
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Liszynie pobierz
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Słupnie pobierz
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Święcieńcu pobierz

W związku z ogromnym zainteresowaniem i chęcią udziału w koncercie Alicji Majewskiej wstęp na koncert tylko za okazaniem numerowanej wejściówki (zaproszenia). Jedno zaproszenie upoważnia do wstępu jednej osoby.
Informujemy, że ilość miejsc parkingowych jest ograniczona, prosimy więc Państwa o rozważenie możliwości zaparkowania w okolicy lub dotarcie pieszo.

Utrudnienia w ruchu drogowym

Informujemy, iż w związku z awarią sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Słupnie od dnia 26.02.2019 r. zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Modrzewiowej i Dębowej.

Zmiana organizacji ruchu potrwa do czasu usunięcia awarii.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu drogowego.

Przerwy w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej na ulicy Piastowskiej, związanych z wykonywaniem wcinki wodociągowej w dniu 25 lutego 2019r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 15.00 planowane jest wyłączenie zasilania wody do budynków:
– ulice: Perłowa, Lokalna, Krzywa, Poddębiec, Wspólna, Zbożowa;  
– ulica Piastowska nr: 23, 25, 27, 27a, 29, 29a, 31a, 31, 64, 64a, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 82a, 84, 86, 88a, 88b, 88c, 92, 94, 96.

Za utrudnienia przepraszamy.