Gospodarka Wodno-Kanalizacyjna

Informacje dotyczące wystawiania faktur-Aldona Jasińska – insp. ds. księgowości budżetowej
Tel. 024 267 95 79
Pok. 14a

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Słupno zobacz

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słupno– Wykaz firm