Jubileusz 50-lecia

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w czwartek, 28 listopada w Urzędzie Gminy w Słupnie.

Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu gminy Słupno. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

Uroczystość poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Słupnie – Pani Monika Błaszczyk. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Pan Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno, który pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

Halina i Jan Stefańscy

Ewa i Jerzy Cichosz

Józefa i Henryk Leśniak

Maria i Wiesław Pokorscy

Krystyna i Stanisław Matusiak

Anna i Edmund Włochowscy

Halina i Janusz Witkowscy

Teresa i Jan Dybiec

Alina i Stanisław Gorzelany

Marianna i Marian Sobolewscy

Wszystkim parom, które zostały odznaczone, serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.

OTWARCIE DROGI DO PERN

W minionym tygodniu została uroczyście otwarta droga wewnętrzna Cekanowo do bazy magazynowej Miszewko Strzałkowskie należącej do grupy PERN. Długość odcinka to 1600m. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Pan Andrzej Pietrzak – Radny Gminy Słupno i sołtys wsi Mirosław, Pan Jacek Ozdoba – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pan Rafał Miland – Wiceprezes Spółki PERN. Towarzyszyli im Wójt Marcin Zawadka, Paweł Baranowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słupno, Pan Piotr Andrzejewicz – Wykonawca, a tym samym Prezes firmy PRD Gostynin, Pani Joanna Wereszczyńska – Naczelnik Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju Gminy oraz ks. Zbigniew Cichewicz – Proboszcz z parafii w Miszewku Strzałkowskim.

W ramach zadania sfrezowano nawierzchnię asfaltową, ułożono siatkę szklaną oraz dwie warstwy asfaltu: wiążącą i ścieralną, wykonano 0,5m pobocza z kruszywa oraz sfrezowano karpy. Koszt inwestycji to 1.240.381,20 zł Inwestycja jest jednym z czterech zadań pn. Remont dróg na terenie Gminy Słupno – modernizacja infrastruktury drogowej, która liczyła blisko 12 kilometrów dróg na łączną kwotę SZEŚĆ MILIONÓW OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH, z czego 4.990,000,00 zł gmina pozyskała z programu inwestycji strategicznych POLSKI ŁAD.

Pozostałe części w/w zadania to:

– remont drogi w Cekanowie – ulica Mazowiecka o długości 950 m.,

– remont dróg w miejscowościach: Szeligi, Mijakowo, Barcikowo-Święcieniec, Sambórz, Bielino-Rydzyno

– remont dróg w Nowym Gulczewie na ulicach: Senatorskiej, Zagłoby, Rzędziena, Basztowa i Kmicica, Basztowam Podbipięty, Szlachecka, Chocimska

– remont drog w Cekanowie ulic: Biedronki i Letniej

– remont dróg w Słupnie o długości 300 m.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP SŁUPNO

W dniu 8 listopada 2022 roku Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka przekazał jednostce OSP Słupno kamerę termowizyjną Flir K33 oraz 5 kpl ubrań specjalnych zakupione w ramach zadania OSP-2022. Wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 40 500,00 zł., z czego dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 20 000,00 zł. , budżet Gminy Słupno – 20 500,00 zł.

Podczas przekazania obecni byli Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji – Dyrektor Delegatury w Płocku Tomasz Kominek, Prezes OSP Słupno Dariusz Orłowski, Naczelnik OSP Słupno Krzysztof Różalski oraz członek OSP Słupno Piotr Maksymow.

#Mazowszepomaga , #programywsparcia , #solidarnośćmazowiecka

„Sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022”

INFORMACJA DOT. PREFERYNCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO

Wójt Gminy Słupno podjął decyzję o przystąpieniu Gminy Słupno do realizacji preferencyjnego zakupu paliwa stałego na rzecz mieszkańców.

W myśl obowiązujących przepisów gmina może prowadzić dystrybucję w ramach umowy z innym podmiotem – składem węglowym. Taki model dystrybucji będzie przyjęty w Gminie Słupno.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić paliwo stałe w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, aby nabyć węgiel trzeba będzie złożyć WNIOSEK O ZAKUP w Centrum Usług Społecznych w Słupnie, ul. Warszawska 26 a od 7.11.2022 roku w godzinach pracy Centrum.

Wzór wniosku jest dostępny w formie elektronicznej:

oraz na stronie inernetowej Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Natomiast w formie papierowej w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Słupnie oraz Urzędu Gminy w Słupnie.  

WAŻNE! 
Prawa zakupu węgla od gminy nie będą mieć osoby, które już zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

Informacja dla przedsiębiorców, firm, osób prowadzących działalność gospodarczą 

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do tej pory obowiązek ten mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do
5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę. Umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie.

 

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

 • mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych,
 • mogą kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS,
 • mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników,
 • mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

PUE krok po kroku dla płatników

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.

Płatnik składek– osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

 

Aby założyć profil na PUE ZUS:

 1. Wejdź na stronę zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
 2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.
 3. Wybierz sposób rejestracji:
 • za pomocą metod z portalu gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na zus.pl)
 • samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.
 1. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
 2. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

PUE krok po kroku – rejestracja i logowanie

Informacje w sprawie PUE ZUS

 • dostępne na stronie http://www.zus.pl ;
 • infolinia 22 560 16 00 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00;
 • e-wizyta dostępna na stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta;.
 • sala obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS.

Zgłoś zapotrzebowanie na węgiel !

✅ W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego i prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Słupno o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel, ekogroszek i miał na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić Wojewodzie skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Słupno.

✅ Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać osobiście (sekretariat) w Centrum Usług Społecznych w Słupnie, ul. Warszawska 26a lub telefonicznie pod nr (24) 261 91 78

Pumptruck w Słupnie oficjalnie został otwarty

11 października o godz. 16.00 wstęgę przecięła Pani Małgorzata Sawicka – Przewodnicząca Rady Gminy Słupno w towarzystwie Pawła Baranowskiego- Wiceprzewodniczącego oraz Wójta Marcina Zawadki. Obecni byli również zachwyceni młodzi mieszkańcy, którzy na rowerach i hulajnogach doskonalili swoją jazdę. Radosne twarze oraz sportowe wyzwania nastolatków dają pewność, że nowy tor jazdy będzie bardzo często przez nich użytkowany. Przypomnijmy, że pumptruck powstał w Parku nad Słupianką jako uzupełnienie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie.

Serdecznie zapraszamy

Zespół Fundacji EKOOSTOJA

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Apiterapia i
Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”
mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł
dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez
rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy
zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.
Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na
lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu
II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj dalej „Zespół Fundacji EKOOSTOJA”

Komunikat dotyczący dystrybucji jodku potasu!!!

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informujemy, że na terenie Gminy Słupno utworzone będą trzy punkty wydawania preparatu jodku potasu.
Podkreślić należy, że w chwili obecnej jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, albowiem aktualnie nie występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Na chwilę obecną dystrybucja jodku potasu NIE JEST PROWADZONA.

Jodek potasu będzie wydawany dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu:

 • Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, ul. Wawrzyńca Sikory nr 19 Liszyno /hala sportowa/
  Miejscowości: Bielino, Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulczewo, Rydzyno, Wykowo
 • Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, Święcieniec 10a /sala gimnastyczna/
  Miejscowości: Barcikowo, Mijakowo, Miszewko Stefany, Miszewko Strzałkowskie, Ramutowo, Sambórz, Szeligi, Święcieniec
 • NZOZ CM Rodzina w Słupnie, ul. Miszewska 8a
  Miejscowości: Cekanowo, Mirosław, Słupno, Stare Gulczewo

W załączeniu ulotka informacyjna.