INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTÓW

Drogi Rodzicu Ósmoklasisty!

W dniach 16-18 czerwca 2020r odbędą się egzaminy ósmoklasistów w trzech szkołach znajdujących się na terenie gminy Słupno, tj. w Słupnie, w Liszynie i w Święcieńcu. W związku  z tym Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r.

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

W wytycznych znalazły się również m.in. szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania: egzaminu z udziałem nauczyciela wspomagającego, egzaminu w miejscu innym niż szkoła, w tym w domu zdającego – w przypadku uczniów, którzy korzystają z takiego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu oraz wiele innych wskazań dotyczących rekomendowanego sposobu postępowania w sytuacjach szczególnych, np. zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

Zapraszamy rodziców i uczniów do zapoznania się z wytycznymi na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

„Czyste powietrze” – nowe uproszone zasady uzyskiwania dotacji

Informujemy, iż od dnia 15.05.2020r. ruszyła nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. Prostsze zasady przyznawania dotacji, krótszy czas rozpatrywania wniosków, wyższe dofinansowanie dla osób o niskich dochodach – to najważniejsze zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, z którego mogą korzystać osoby wymieniające piec na ekologiczny. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl

Rurociąg Pomorski–rusza drugi etap prac terenowych

I etap prac terenowych związanych z projektowaniem II nitki Rurociągu Pomorskiego został zakończony . Działania terenowe przebiegły bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie i wyrozumiałe podejście do pracy geodetów oraz geologów. Czytaj dalej Rurociąg Pomorski–rusza drugi etap prac terenowych

OTWARCIE ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W SŁUPNIE!

Od dnia 11 maja 2020 r. Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie oraz Gminny Żłobek w Słupnie wznawiają działalność opiekuńczą w ograniczonym zakresie. Decyzja o uruchomieniu podmiotów została skonsultowana z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Płocku. Obie placówki dostosowały procedury bezpieczeństwa do wymagań określonych w Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. oraz wytycznych określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do żłobka są w dalszym ciągu zwolnieni z opłaty stałej.

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji. Czytaj dalej ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

HARMONOGRAM DYŻURÓW DORADCY MODR W GMINIE SŁUPNO Od 6 maja do 15 czerwca 2020 r.

Data Miejsce Godz.
06.05.2020 – środa Świetlica UG Słupno 8:00 14:30
13.05.2020 – środa Świetlica UG Słupno 8:00 14:30
15.05.2020 – piątek Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
19.05.2020 –  wtorek Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
27.05.2020 –  środa Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
29.05.2020 –  piątek Świetlica UG Słupno 8:00 14:30
01.06.2020 – poniedziałek Świetlica UG Słupno 8:00 14:30
03.06.2020 –  środa Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
08.06.2020 –  poniedziałek Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
10.06.2020 –  środa Świetlica UG Słupno 8:00 14.30
15.06.2020 – poniedziałek Świetlica UG Słupno 8:00 14.30

Edyta Trojanowska
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock
ul. Zglenickiego 42 D
09-411 Biała
tel: 723 436 142/24 268 60 99

OTWARCIE ORLIKÓW NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Zgodnie z II etapem rozmnażania gospodarki od 4 maja zostaną otwarte obiekty sportowe. Wszystkie osoby korzystające z infrastruktury o charakterze otwartym, muszą zachować zasady bezpieczeństwa.

Zasady korzystania z obiektów sportowych
• Ograniczona liczba osób – maksymalnie 6 zawodników na boisku
• Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – 2 metry
• Weryfikacja uczestników- rezerwacja oraz wejście na obiekt po zgłoszeniu u animatora
• Obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu wejścia na obiekt – trening bez masek
• Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego – korzystanie tylko z WC
• Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
• Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
• Sprzęt udostępniany przez animatora jest dezynfekowany po każdym użyciu.
• Animator pełniący dyżur na boisku ma prawo domagać się stosowania powyższych zasad , a osoby nieprzestrzegające ich prosić o opuszczenie obiektu.