GMINA SŁUPNO WYGRAŁA BITWĘ O WOZY 🚒 ‼️

Zwyciężyliśmy i wygraliśmy dzięki obywatelskiej postawie mieszkańców wóz bojowy dla strażaków ochotników 🚒💪 DZIĘKUJEMY 😀‼️‼️‼️

Mieszkańcy Gminy Słupno po raz kolejny celująco zdali egzamin z demokracji. Kolejne wybory i ponownie NAJWYŻSZA FREKWENCJA – 74,40% W CAŁYM DAWNYM WOJEWÓDZTWIE PŁOCKIM ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

Rafał Trzaskowski – 2563 głosy 🗳

Andrzej Duda – 2135 głosów 🗳

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Słupno za Waszą obywatelską postawę 👍👏👏👏

Dziękujemy członkom Obwodowych Komisji Wyborczych i wszystkim zaangażowanym w organizację wyborów za skrupulatną pracę i zaangażowanie👍👏👏👏

Szczegóły wczorajszych wyborów ⬇️⬇️⬇️⬇️

WYNIKI https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/141912⬇️FREKWENCJA https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/2/Koniec/gm/141912

Zakończenie roku szkolnego👨‍🏫

W dniu dzisiejszym 545 uczniów ze terenu gminy Słupno zakończyło rok szkolny 2019/2020. W tym roku trochę inaczej niż zwykle ale większość z nich odebrała osobiście świadectwo szkolne. Większość z uczniów zobaczyło się pierwszy raz po przeszło trzech miesiącach dlatego nie obyło się bez wzruszeń, emocji i śmiechów. Szczególnie ważny był to moment dla uczniów klas ósmych, którzy żegnali się z nauczycielami i kolegami po raz ostatni. W Szkole Podstawowej w Święcieńcu Pani Agnieszka Domińska – Dyrektor Szkoły zatańczyła z Ósmoklasistami pożegnalnego poloneza i walca. Całe spotkanie odbyło się z zachowaniem środków ostrożności: w maseczkach, rękawiczkach i w odległości 1,5m. W Szkole Podstawowej w Słupnie świadectwa zostały rozdane przed budynkiem w podziale na klasy, podobnie było w Szkole Podstawowej w Liszynie.
Ten rok był szczególnie ciężki dla wszystkich: uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Jednak rok szkolny 2019/2020 zakończyło 67 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, 92 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 337 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Czytaj dalej Zakończenie roku szkolnego👨‍🏫

Program „Moja Woda”

Drodzy mieszkańcy,

Urząd Gminy przygotowuje się do wsparcia mieszkańców w przygotowaniu wniosku o dotacje na „oczko wodne” w ramach programu Moja woda. Zgodnie z zapowiedzią Pana Prezydenta dofinansowanie może wynieść do 5000 zł, na  zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.moja woda Czytaj dalej Program „Moja Woda”

Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas.

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni. Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

Czytaj dalej Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas.

Korekta rozkładu jazdy linii 130

Na wnioski mieszkańców wprowadzono korektę czasu odjazdów niektórych kursów linii 130 w dni robocze w kierunku do Płocka.
Dotychczasowy kurs z Szelig 12:48 został przyspieszony o 20 minut (obecnie odjazd 12:28) w celu poprawienia połączeń z liniami 33 i 35.
Dotychczasowy kurs z Szelig 14:45 został opóźniony o 5 minut (obecnie odjazd 14:50).
Zaktualizowany rozkład linii 130 został umieszczony w module rozkład jazdy.
Kursy zmodyfikowane wyróżnione są kolorem niebieskim.

Nowoczesny plac zabaw w Słupnie już otwarty!

Z inicjatywy Pawła Baranowskiego – sołtysa Słupna oraz Rady Sołeckiej i Rady Gminy Słupno powstał nowoczesny plac zabaw w Słupnie. Dziś w południe Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno dokonał uroczystego otwarcia miejsca  dla wszystkich mieszkańców. Wstęgę przecięły dzieci ze Słupna i okolic a towarzyszyli im zaproszeni goście: Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Małgorzata Sawicka – Przewodnicząca Rady Gminy, Paweł Baranowski – Wiceprzewodniczący, Radni Gminy Słupno: Jarosław Śliwiński, Paweł Węgliński oraz członkowie Rady Sołeckiej: Halina Ludwiczak  oraz Iwona  Żochowska-Markosjan.

Czytaj dalej Nowoczesny plac zabaw w Słupnie już otwarty!

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim – 1182 i mazowieckim – 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

–  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  – Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty, jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.    

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.