ZGŁOSZENIA ZDARZEŃ W GMINIE PODCZAS PANUJĄCYCH BURZ

W związku z prognozowanymi silnymi burzami, które wieczorem i nocą mogą przejść przez tereny gminy Słupno, informujemy, że ze wszelkimi zgłoszeniami dot. usunięcia drzew, korzeni z dróg, itp. należy dzwonić pod numer do Straży Pożarnej, tj.: 998.
Jednocześnie w razie konieczności zgłoszenia zdarzeń kryzysowych występujących na naszym terenie uruchomiony został numer: 728-336-798

MASOWA AWARIA PRĄDU!

Informujemy, że brak energii elektrycznej jest spowodowany nawałnicą, która przeszła minionej nocy. Z informacji uzyskanych od firmy „Energa-Operator” wszelkie naprawy są usuwane sukcesywnie i mogą potrwać kilka godzin. Wszelkie awarie można zgłaszać pod nr tel. 58 767-43-50, 801-404-404 lub do pogotowia energetycznego: 991 oraz SMS o treści: AWARIA pod numer: 3991.

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE W GMINIE SŁUPNO

Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2021 roku w godzinach 9-17 na parkingu przed wejściem do Urzędu Gminy Słupno będzie możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego.

Bezpłatnym badaniem objęte będą Panie od 50 do 69 roku życia (rocznik 1952-1971), które zostaną przeprowadzone w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

Organizatorem przedsięwzięcia jest forma Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak wynika z informacji od organizatora, przed przystąpieniem do badania Panie będą musiały wypełnić specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie będzie obejmowało wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś).

Rejestracja telefoniczna prowadzona jest pod numerami: 58 767-34-55 lub 58 767-34-77

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na badanie!

OSZACOWANIE SZKÓD PO BURZACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE GMINY

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z gwałtownymi burzami przechodzącymi przez tereny gminy oraz stratami z tym związanymi, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 174 Wojewody Mazowieckiego w Gminie Słupno została powołana komisja  do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się terenie gminy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Mieszkańcy, którzy ponieśli szkody w wyniku przechodzących nawałnic powinni złożyć wniosek do dnia 23 lipca 2021 r., który jest dostępny: https://slupno.eu/wp-content/uploads/2021/07/wniosek_o_oszacowanie_szkod.docx . Na jego podstawie powołana komisja będzie szacowała szkody poniesione w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy oraz strażacy z OSP na bieżąco usuwają skutki nawałnicy, która przeszła minionej nocy. Jeżeli na terenie gminy napotkają Państwo miejsca, które należy uprzątnąć z połamanych drzew, gałęzi itp. prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 998

PIERWSZE MIEJSCE W POWIECIE PŁOCKIM

Wg danych z Ministerstwa Zdrowia gmina Słupno jest na 1 miejscu wśród gmin w Powiecie Płockim pod względem poziomu zaszczepienia mieszkańców.
Na 8129 mieszkańców, zaszczepiło się 3978 osób, w tym II dawką 3211, co oznacza 39,5 % w pełni zaszczepionych.
W gminie Słupno przy ulicy Miszewskiej 8b w Słupnie funkcjonuje Punkt Szczepień Powszechnych obsługiwany Nenuca Med.
W Punkcie Szczepień Powszechnych może zaszczepić się każdy – nie trzeba być mieszkańcem gminy, czy powiatu płockiego.
TERMINY SZCZEPIEŃ – szczepionki firmy Pfizer

  • 10 lipiec (sobota)
  • 14 lipiec (środa)
  • 17 lipiec (sobota)
  • 19 lipiec (poniedziałek)
  • 24 lipiec (sobota)
  • 26 lipiec (poniedziałek)

Czytaj dalej PIERWSZE MIEJSCE W POWIECIE PŁOCKIM

Bezpłatne badanie słuchu

Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem mogą 22 Lipca wykonać bezpłatne badanie.

Samochód ( SŁUCHOBUS ) z gabinetem do badań zaparkuje na parkingu przy Urzędzie Gminy. Bezpłatne badanie jest adresowane głównie do osób po 30 roku życia, które mają problem z prawidłowym słyszeniem.

Badanie będzie wykonywane w czwartek 22 Lipca w godzinach 9-14. Na badanie nie są prowadzone zapisy, należy przyjść bezpośrednio na miejsce. Aby wziąć udział w badaniu, nie jest potrzebny żaden dokument. Czytaj dalej Bezpłatne badanie słuchu

Obowiązek składania deklaracji w CEEB

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Deklaracje można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Słupnie lub online w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW, są zobligowani do wysłania dokumentu w terminie:

  • 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących,
  • 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

Każdy właściciel/zarządca zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nawet jeżeli przekazywał tego rodzaju informacje w ramach inwentaryzacji.

 

Dodatkowe informacje o CEEB oraz DEKLARACJE DO POBRANIA: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Strona logowania: https://zone.gunb.gov.pl/