INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU

Szanowni Mieszkańcy,
✅ Informujemy, że na parterze przy wejściu do urzędu gminy udostępniona jest specjalna urna, do której można wrzucać wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu Gminy w Słupnie. Umożliwi to składanie deklaracji, pism i innych dokumentów przez mieszkańców.
✅ Urna jest monitorowana, w związku z czym zapewnione zostanie bezpieczeństwo i ważność składanej dokumentacji, mimo braku potwierdzenia przez Kancelarię Urzędu.
✅ Obecnie jest możliwa tylko ta forma bezpośredniego przekazywania korespondencji.
✅ W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio do wydziałów merytorycznych. Pracownicy będą indywidualnie rozpatrywać każdą Państwa sprawę.
✅ Zgłoszenia zgonów oraz narodzin będą realizowane w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz.10.00 -12.00.
✅ Pracownicy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
✅ Zachęcamy do kontaktu e-mailowego, a w razie pytań do kontaktu telefonicznego z wydziałami urzędu gminy.
✅ Kontakty do poszczególnych wydziałów są umieszczone w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Słupnie, jest również dostępne są na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
✅ Wszelkie informacje można uzyskać 📧 ug@slupno.eu 📞 24 267 95 60 / 24 267 95 61, fax: 261-95-38.
Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy Słupno

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄ DO GMINNEGO ŻŁOBKA W SŁUPNIE

W związku z zawieszeniem działalności Gminnego Żłobka w Słupnie, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, Wójt Gminy Słupno podjął decyzję o zwolnieniu rodziców i opiekunów z opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Opłata stała za miesiąc marzec zostanie naliczona proporcjonalnie za dni, w których żłobek działał, a opłaty za wyżywienie i pobyt należy wnieść za każdy dzień faktycznego pobytu dziecka w żłobku.

Rodziców którzy wnieśli opłatę stałą za miesiąc marzec, informuję, że nadpłata zostanie zaliczona na poczet dalszych opłat należnych po wznowieniu działalności żłobka. Jeżeli jednak mają Państwo życzenie, aby nadpłata została zwrócona, proszę o mailowy lub telefoniczny kontakt z Urzędem Gminy w Słupnie.

INFORMACJA O ODCZYTACH LICZNIKÓW WODY

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa CONVID-19 informujemy, że do końca marca 2020r. nie będą przeprowadzane na terenie gminy Słupno odczyty za wodę przez pracownika urzędu. Jeżeli ktoś ma możliwość podania odczytu licznika wody może skontaktować się pod numerami: 267-95-79 lub 267-95-90 i podać telefonicznie.
O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupno.