Wpisy do Rejestru Wyborców do 16 sierpnia – nie warto zwlekać!

W związku ze zbliżającymi się przedterminowymi wyborami do Rady Gminy, informujemy, że do dnia 16 sierpnia można składać wnioski o wpis do Rejestru Wyborców. Informacja dotyczy osób, które stale zamieszkują na ternie gminy, a nie są zameldowane w gminie Słupno i chcą głosować w wyborach do Rady Gminy. Czytaj dalej „Wpisy do Rejestru Wyborców do 16 sierpnia – nie warto zwlekać!”